Aquesta botiga utilitza cookies i altres tecnologies per funcionar adequadament. No passem les seves dades a tercers. Revisa AQUÍ la nostra política de privacitat i protecció de dades.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Joguines Somnis garanteix als seus clients la possibilitat d’anul·lar una comanda sense cap cost addicional sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda estigui a disposició del transportista per ser enviada.

En cas de voler retornar una mercaderia ja rebuda, el Client disposa d’un termini de catorze (14) dies des de la recepció de la comanda per exercir el seu dret a retornar els articles que cregui pertinents. Haurà de contactar prèviament amb Joguines Somnis (info@joguinessomnis.cat) per informar de la devolució i rebre les instruccions del procediment a seguir.

Les despeses de transport seran cobertes en la seva totalitat pel Client.

El Client podrà retornar qualsevol article comprat a Joguines Somnis OnLine sempre que conservi el seu precinte i/o embalatge original, no hagi estat obert ni usat.

El import dels articles retornats, serà reemborsat per mitjà de qualsevol dels dos mètodes següents:

  • Abonament en  la targeta de crèdit utilitzada durant la compra o per càrrec en compte bancari si es va pagar amb transferència.

  • Amb un Val per l'import total dels articles retornats. Aquest Val no caduca i que podrà ser utilitzat en qualsevol de les botigues de Joguines Somnis.

En cas de rebre una comanda equivocada:

Si el Client rep uns articles que no havia demanat i que no figuren en l’albarà i la factura, haurà de contactar  amb Joguines Somnis (info@joguinessomnis.cat) en un terme màxim de catorze (14) dies des de la recepció dels productes per rebre la informació del procediment a seguir.

En aquest cas, les despeses de transport seran a càrrec de Joguines Somnis

 

Articles defectuosos

En cas de rebre un article defectuós, el Client contactarà amb Joguines Somnis (info@joguinessomnis.cat) en un termini màxim de catorze (14) dies des de la recepció de la comanda per rebre instruccions del procediment a seguir.

En el cas de tablets, càmeres digitals, consoles i altres productes electrònics, sovint és habitual que sigui el comprador qui contacti amb el fabricant directament per resoldre el problema o incidència més ràpidament. Hi ha també certs fabricants que, en casos faltar peces o estar alguna trencada, tenen un servei propi de reposició i enviament de recanvis. En qualsevol cas, Joguines Somnis facilitarà al Client les dades de contacte i el procediment a seguir per solucionar la incidència el més ràpid possible.

Si un cop rebuda la incidència de l’article defectuós, es decideix que s’ha de retornar a Joguines Somnis, les despeses de transport seran a càrrec de Joguines Somnis. L’article defectuós ha d’enviar-se amb l’embalatge original. Un cop rebut l’article, es comprovarà que el defecte no és fruit d’un mal ús i que porta l’embalatge original.

En cas de que s’hagi retornat a Joguines Somnis, el Client podrà escollir entre les diferents opcions:

  • Rebre una altra joguina igual si està disponible, o la mateixa reparada si és possible

  • Canviar l’article retornat per un o varis productes diferents

  • Rebre un abonament del import de l’article defectuós en la mateixa targeta o compte amb què va ser pagat.

  • Rebre un Val pel import de l’article defectuós que no caduca i que pot ser utilitzat a qualsevol de les botigues de Joguines Somnis